Billund Builds Nature

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Nature

Inspiration

I Billund Builds-forløbet arbejdes der aktivt med og for den eksperimenterende, åbne og nysgerrige læreproces. Forløbet retter sig mod at udfordre måden at tænke ikke kun børnenes, men også de fagprofessionelles tilgang til læring og udvikling af vigtige kompetencer for fremtidens skole. Forskning tyder på at lærere og pædagoger, der støtter børnene i at gøre nye opdagelser, og udfordrer børnene til at prøve nye ting, også selv får lyst til at agere mere kreativt. Det handler om at skabe et godt og trygt miljø, hvor legen og kreativiteten kan frigives indenfor understøttede rammer. Det handler om at skabe selvsikkerhed og selvtillid blandt både børn og voksne, som giver modet til at kaste sig ud i ukendt farvand, hvor der ikke nødvendigvis findes et rigtigt eller forkert svar.

 

Denne hjemmeside er ment som en platform for inspiration, men i sær også for videndeling og feedback blandt alle involverede. I vil her kunne finde inspiration til konkrete aktiviteter, eksempler på undervisningsforløb, teori mm. Alt sammen tænkt som tillæg til eksisterende viden og udvidelse af faglig og kreativ horisont.

 

Billund Builds Music temauge på Billundskolen. Eleverne skal bygge deres egne instrumenter af mælkekartoner, rør, mælkekartoner og hvad de ellers kan finde at bruge. Bagefter laver de koncert for hinanden.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Nature er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: