Billund Builds Nature

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Nature

Evaluering

Her finder du materiale til det pædagogiske personale, der bidrager til evalueringen med:

 • Tegn på, hvordan playful learning, kreativitet og samskabelse konkret ser ud blandt børn og voksne
 • Beskrivelser af læringsforløb i uge 5
 • Inspiration til dokumentation, feeback og evaluering
 • Til hvem og hvornår materialet skal afleveres og til hvilket formål

 

Evalueringsmateriale til Dagtilbud og Skoler

 

Få inspiration til, hvad du som personale især skal kigge efter ved tegn på playful learning og en faciliterende voksenrolle: Five characteristics of playful learning – suggested indicators by The LEGO Foundation:

 

Five Characteristics of Playful Learning, Suggested Indicators Lego Foundation

 

Overblik over evalueringsforløbet: oplæg til dagtilbudsledere og skoleledere.

 

Evaluering: Info til Ledere i Dagtilbud og Skoler

 

Hermed en liste over de dagtilbud og skoler, som evalueringsteamet vil obserere hos og gennemføre interviews med i løbet af uge 5 og ugen efter:

 • Lindetræet
 • Børnehuset Andedammen
 • Sdr. Omme Børnehave
 • Børnenes Univers (Grindsted Syd)
 • Dagplejen (én legestue)
 • Hejnsvig Skole
 • Vestre Skole
 • Vorbasse Skole
 • Billundskolen
 • Grindsted Privatskole

 

Evalueringsteamet udgøres af i alt 5 medarbejdere fra hhv. Capital of Children Office og Ineva.

 

Spørgsmål eller behov for mere info om evalueringen?

Kontakt Karin Møller Villumsen på kmv@capitalofchildren.com eller mobil 28972876

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Nature er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: